22.06.2009   DPKO w bazie Iriba
W związku ze zbliżającym się zakończeniem polskiej misji w Czadzie bazę Irina odwiedzili przedstawiciele Departamentu Operacji Pokojowych ONZ (DPKO).

Celem wizyty międzynarodowej delegacji pod przewodnictwem Philipa Coopera, byłego dyrektora jednego z departamentów Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNMIK) na czele było m.in. zapoznanie ze strukturą bazy, jej stanem oraz możliwościami zakwaterowania kolejnej zmiany. Dodatkowo przedstawiciele DPKO zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialność polskiego kontyngentu i sytuacją logistyczną na teatrze.
Na lotnisku w Iribie gości powitał dowódca PKW w Czadzie płk Arkadiusz Widła, zastępca dowódcy ppłk Andrzej Tarczoń oraz przedstawiciele cywilnej części misji Narodów Zjednoczonych MINURCAT.
Pierwszym elementem wizyty było spotkanie informacyjne, które odbyło się w sali odpraw.
- Misje pokojowe są sposobem pomocy krajom dotkniętym konfliktami poprzez stwarzanie warunków do trwałego pokoju – rozpoczął spotkanie pułkownik Widła. - Liczba operacji osiąga rekordowy poziom, a rozmieszczanie oddziałów obejmuje coraz to nowe rejony świata, w związku z czym stale rośnie potrzeba rozbudowy dotychczasowych miejsc stacjonowania – kontynuował.
Biorący udział w spotkaniu oficerowie poszczególnych komórek sztabu kontyngentu zapoznali gości z różnymi aspektami działania Polsków. W trakcie briefingu przedstawiono m.in. sytuację polityczną i operacyjną na teatrze, strukturę i zadania kontyngentu oraz sposób realizacji zabezpieczenia logistycznego przez żołnierzy z 10 Brygady Logistycznej z Opola.
- Liczba operacji pokojowych osiąga rekordowy poziom, a rozmieszczanie oddziałów obejmuje coraz to nowe rejony świata – powiedział Philip Cooper. – Jesteśmy tu, aby zaplanować możliwość dalszego rozwoju bazy.
Po zakończeniu krótkiego spotkania wprowadzającego delegacja zapoznała się ze strukturą bazy, a następnie udała się do cywilnej części MINURCAT na Dasze rozmowy.
Podsumowując spotkanie przewodniczący delegacji DPKO wyraziła przekonanie, że współpraca wszystkich elementów będzie szła w coraz lepszym kierunku z korzyścią dla wspieranej ludności.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Czwartek, 17 stycznia 2019r.
Aktualności