22.06.2009   Odprawa Sił MINURCAT
W dniu 20 czerwca br. w kwaterze głównej sił Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie (MINURCAT) odbyła się odprawa z dowódcami poszczególnych sektorów oraz komponentów narodowych.

W spotkaniu, któremu przewodniczył osobiście gen. dyw. Elhadji Mouhamedou Kandji (Senegal), dowódca Sił MINURCAT w Czadzie, wzięli udział dowódcy czterech sektorów: Polska (Sektor Północ), Ghana (Sektor Centralny), Irlandia (Sektor Południe) oraz Togo (Sektor Birao), a także dowodzący poszczególnymi kontyngentami narodowymi wchodzącymi w skład całych sił m.in. Austria, Bangladesz, Boliwia, Brazylia, Chorwacja, Ekwador, Egipt, Etiopia, Finlandia, Francja, Gabon, Gambia, Ghana, Irlandia, Jordania, Kenia, Kirgistan, Mali, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Rwanda, Senegal, Hiszpania, Szwecja, Togo, Tunezja, Uganda, USA, Jemen i Zambia.
Jednym z celów odprawy w Abeche było zapoznanie wszystkich obecnych z sytuacją militarno-polityczną na teatrze działania, zagrożeniami ze strony grup rebelianckich oraz omówienie ważnych z punktu widzenia działalności militarnej spraw.
W trakcie swojego wystąpienia dowódca Sektora Północnego, płk Arkadiusz Widła, podziękował przedstawicielom cywilnej części kontyngentu MINURCAT stacjonującym w bazie Iriba za dotychczasową wzorową współpracę, a także przedstawił problemy, z jakimi na co dzień musi sobie radzić polski kontyngent.
Na zakończenie odprawy głos zabrał dowódca Sił gen. dyw. Kandji. W krótkich słowach wyraził dużą aprobatę dla działania naszych żołnierzy w strefie odpowiedzialności, a także podziękował za zwiększony wysiłek od momentu rozpoczęcia służby przez pierwszą zmianę misji MINURCAT.
Po zakończeniu odprawy pułkownik Widła został zaproszony na uroczystość wręczenia medali żołnierzom rosyjskiej grupy lotniczej. Rosyjscy piloci śmigłowców Mi-8 na co dzień zabezpieczają m.in. działanie polskich grup bojowych w trakcie wykonywania patroli w strefie.
***
Od momentu przejęcia odpowiedzialności w dn. 18 maja br. III zmiana PKW w Czadzie zrealizowała m.in. przeszło 130 konwojów i patroli rozpoznawczych, unieszkodliwiła około 10 niewybuchów (UXO) oraz zrealizowała ponad 15 lotów rozpoznawczych BSR Orbiter.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Czwartek, 17 stycznia 2019r.
Aktualności