01.07.2009   Dowódca Sił w Iribie
W dniu 30 czerwca br. z oficjalną wizytą w strefie odpowiedzialności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie przebywał dowódca Sił ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie MINURCAT gen. Elbadij Kandji (Senegal).

Podczas kilkugodzinnej wizyty generał Elbadij Kandji odbył szereg spotkań zapoznawczych m.in. z dowództwem polskiego kontyngentu, sztabem i żołnierzami stacjonującymi w bazie Iriba, a także przedstawicielami lokalnych władz.
Gości przybyłych z kwatery głównej MINURCAT w Abeche, wśród których był m.in. szef sztabu płk Jonny Borjensson oraz szefowie komórek J1, J3 i J4, na lotnisku przywitał dowódca PKW płk Arkadiusz Widła. Po wyjściu ze śmigłowca generał Kandji przyjął meldunek od zastępcy dowódcy ppłk. Andrzeja Tarczonia, a następnie zwrócił się do zebranych żołnierzy.
- Jest mi niezmiernie miło gościć dzisiaj w polskiej bazie – powiedział głównodowodzący siłami ONZ w Czadzie zwracając się do zebranych. – Jest mi miło tym bardziej, że osobiście mogę poznać żołnierzy, o których słyszałem tak wiele dobrego. Obserwuję wasze zaangażowanie w realizacji postawionych zadań mandatowych i cieszę się z poziomu ich realizacji.
Po powitaniu na placu i odebraniu defilady, w której obok polskich żołnierzy brali udział również żołnierze z Francji i Chorwacji, wszyscy udali się na salę odpraw. W trakcie krótkiego spotkania informacyjnego referujący przedstawili m.in. strukturę polskiego kontyngentu, zadania poszczególnych komórek oraz sposób realizacji zabezpieczenia logistycznego.
Po zakończeniu odprawy generał Kandji osobiście zapoznał się z elementami infrastruktury bazy, natomiast przybyli oficerowie sztabu przystąpili do szczegółowej kontroli działalności w pionach funkcyjnych.
Po zakończeniu inspekcji dowódca Sił w towarzystwie płk Widły, dowódcy Sektora Północnego, udali się na spotkanie z sułtanem plemienia Zaghawa i prefektem Departamentu Kobe. Bezpieczeństwo w trakcie przemieszczania poza bazą zapewnił grupa bojowa Bravo dowodzona przez por. Pawła Szymańskiego (OS ŻW).
- Od czasu, gdy polscy żołnierze przejęli odpowiedzialność w regionie, notujemy diametralną poprawę bezpieczeństwa – powiedział podczas rozmowy w ogrodzie sułtan Haggar Abdelraman. – Żołnierze stacjonujący w Iribie nieustannie nas wspierają i pomagają. Mogę wyliczyć wiele rzeczy, które dla nas zrobili. Remont szkoły, poprawa przejezdności dróg i pomoc szpitalowi to tylko kilka przykładów. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni.
Patrole rozpoznawcze, demonstracja obecności, ochrona konwojów oraz działania grupy współpracy cywilno-wojskowej CIMIC na rzecz lokalnej społeczności, to chleb powszedni żołnierzy III zmiany polskiego kontyngentu.
Żegnając się na lotnisku gen. Elbadij Kandji na ręce pułkownika Widły złożył życzenia dalszej owocnej służby i podziękował za dotychczasową profesjonalną realizację zadań mandatowych. Zapowiedział również, że odwiedzi Iribę ponownie po powrocie z Nowego Jorku.


mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT

Czwartek, 17 stycznia 2019r.
Aktualności