06.07.2009   Warsztaty CIMIC
Współpraca na styku organizacji humanitarnych i wojska była tematem dwudniowego spotkania zorganizowanego przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej

Głównym założeniem warsztatów UN OCHA (United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) było przedstawienie założeń współpracy cywilno-wojskowej z punktu widzenia organizacji cywilnych oraz konfrontacja ich z zadaniami strony militarnej misji MINURCAT operującej na terenie Czadu.
Na zaproszenie przedstawicieli OCHA w szkoleniu, obok przedstawicieli czadyjskiej policji i licznie działających w rejonie organizacji humanitarnych, udział wzięła ośmioosobowa grupa żołnierzy z Polskiego kontyngentu Wojskowego stacjonującego w bazie Iriba.


W trakcie dwóch dni zajęć poruszono m.in. tematykę szeroko rozumianej współpracy na styku organizacji pozarządowych i wojska, potrzeby opracowania właściwych procedur prewencyjnych i reagowania kryzysowego, redukcji czynników ryzyka, a także możliwych płaszczyzn porozumienia z żołnierzami w zakresie konwojowania, ochrony oraz ewakuacji pracowników cywilnych w wypadku zagrożenia.
Zgromadzonych zapoznano również z licznymi dokumentami ONZ normującymi zakres i sposoby niesienia pomocy oraz szczegółowo omówiono zapisy kilku rezolucji, w tym Rezolucji ONZ nr 1861 z 2009 roku.
- Współpraca cywilno-wojskowa to bardzo istotny czynnik powodzenia misji – powiedział przybyły na zakończenie kursu gen. bryg. Gerald Aherne (Irlandia), zastępca dowódcy Sił ONZ MINURCAT w Czadzie. – Na terenie Republiki Czadu to cywilne organizacje wyznaczają priorytety, a my jako wojskowi musimy się na te priorytety nałożyć w kwestii ochrony i konwojowania. Nie możemy ze sobą współzawodniczyć i walczyć o palmę pierwszeństwa.

Wykładowcami w trakcie spotkania byli jedni z najbardziej doświadczonych w kwestii współpracy CIMIC przedstawiciele ONZ m.in. Josef Reiterecy (Departament Operacji Pokojowych ONZ), Anna Sophie Durand-Allegre (Sekcja Koordynacji Współpracy Cywilno-Wojskowej ONZ w Genewie) i Marie Sophie Reck (przedstawicielka OCHA w Czadzie).
Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

 

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności