13.07.2009   Wkrótce popłynie woda
W dniu 9 lipca br. Rima Salah, zastępca Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Czadzie (SRSG) przebywała z roboczą wizytą w bazie Iriba (Sektor Północ).

Podczas kilkugodzinnego pobytu Pani Salah spotkała się z przedstawicielami misji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie (MINURCAT) stacjonującymi w Iribie. Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z aktualnym poziomem realizacji przedsięwzięć planowych oraz ceremonia przekazania lokalnej społeczności studni zbudowanej za pieniądze społeczności międzynarodowej przez organizację IRD (International Relief & Development).
W trakcie spotkania z cywilną i wojskową częścią misji przedstawiciele Narodów Zjednoczonych zapoznali się z działalnością bieżącą realizowaną w Sektorze. Po briefingu wszyscy udali się do obozu Iridimi, w okolicach którego powstała nowa studnia. Zabierając głos w trakcie uroczystego otwarcia nowego ujęcia wody dla mieszkańców wioski położonej w pobliżu Iridimi, Rima Salah podziękowała wszystkim biorącym udział w tak potrzebnym projekcie. Wyraziła również przekonanie, że nie jest to ostatnia tego typu pomoc i niebawem powstaną nowe studnie.
Woda to największy dar dla ludności Afryki, a szczególnie dla północnego Czadu, który z roku na rok wysycha – powiedziała Salah zwracając się do zebranych. – To dzięki niej na tych wyschniętych polach może rozwijać się rolnictwo. Tworzenie kolejnych ujęć to największe wyzwanie dla nas. Po krótkich przemówieniach i podziękowaniach, dokonano uroczystego otwarcia. Pierwsze ”wiadro”, ku radości mieszkańców wioski, zasiliło pobliskie pole.

***
IRD (International Relief & Development) – organizacja non-profit skupiająca swoją działalność w regionach świata potrzebujących pomocy międzynarodowej oraz wsparcia finansowego i technicznego. Została założona przez dr Artura B. Keys w 1998 roku.
Na co dzień współpracuje m.in. z agencjami rządowymi, międzynarodowymi organizacjami finansowymi, organizacjami pozarządowymi i religijnymi, ofiarodawcami indywidualnymi i grupami poparcia w zakresie projektowania i realizacji pomocy humanitarnej i pomocy na rzecz krajów potrzebujących (Afryki, Azji, Europy Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu).
Poprzez sektorowe, zintegrowane podejście, IRD wdraża programy w kilku obszarach m.in. w zakresie infrastruktury, ochrony zdrowia, rolnictwa, rozwoju gospodarczego i społecznego, wody i urządzeń sanitarnych, pomocy i logistyki. Od momentu powstania IRD dostarczyła ponad 1,25 miliarda dolarów na pomoc humanitarną.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności