07.08.2009   Trudna praca lekarza w Czadzie
Sprawdzenie poziomu zabezpieczenia medycznego w Sektorze Północnym oraz ocena potrzeb lokalnej służby zdrowia były celem wizyty lekarzy norweskich ze szpitala wojskowego w Abeche.

W dniu 6 sierpnia br. do bazę Iriba odwiedziło sześciu przedstawicieli norweskiego szpitala Sił ONZ MINURCAT w Abeche. Celem wizyty gości było m.in. sprawdzenie sposobu realizacji zabezpieczenia medycznego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie, a także ocena potrzeb lokalnego szpitala w Iribie.
Na lotnisku w okolicach bazy wojskowej przedstawicieli korpusu medycznego powitał szef sztabu Sektora Północnego ppłk Leszek Tur oraz szef służby zdrowia ppłk Marek Skałbania.
Pierwszym elementem wizyty było spotkanie zapoznawcze w bazie, w trakcie którego Norwegowie mieli okazję dowiedzieć się o zadaniach jakie realizują polscy, chorwaccy i francuscy żołnierze stacjonujący w Iribie. Wiele pytań zadawanych podczas briefingu dotyczyło polskiej grupy zabezpieczenia medycznego ich wyposażenia oraz możliwości.
Po krótkim spotkaniu goście w towarzystwie ppłk Skałbani i jego podwładnych udali się do szpitala miejskiego w Iribie, gdzie dzięki uprzejmości dyrektora i lekarzy poznali szczegółowo problemy z jakimi boryka się czadyjska służba zdrowia.
- Personel szpitala stanowił 3 lekarzy i 20 osób pozostałego personelu – powiedział w trakcie spotkania D’Djiko, dyrektor szpitala – Niestety brakuje nam specjalistycznego wyposażenia, jakim niewątpliwie Państwo dysponujecie w swojej placówce. Największym problemem dla lekarzy byli i są lokalni znachorzy i ich metody leczenia, które częściej szkodzą niż pomagają.
W trakcie wizyty wszyscy mieli okazję zwiedzić pomieszczenia szpitalne m.in. sale chorych, ambulatorium, laboratorium i skromny blok operacyjny. Goście ze szpitala ONZ z Abeche zapewnili, że w miarę swoich możliwości pomogą placówce i wesprą ją lekami i sprzętem medycznym.

System ochrony zdrowia w Czadzie
Systemu ochrony zdrowia dzieli się na dystrykty. Każdy dystrykt posiada jeden centralny szpital, do którego kieruje się chorych z lokalnych ośrodków zdrowia. Ośrodki zdrowia działają na zasadzie przychodni. Najczęściej nie pracują tam lekarze, tylko technicy służby zdrowia. Podobnie jak w innych krajach regionu, tak i w Czadzie system opieki zdrowotnej jest odpłatny. Wnoszone opłaty pokrywają tylko część realnego kosztu leczenia, jednak dla miejscowej ludności są one i tak za wysokie. Ze względów finansowych większość mieszkańców kraju pozostaje poza powszechnym systemem zdrowia.


mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności