10.08.2009   Szykuje się zmiana
W dniach 7-8 sierpnia br. bazę Iriba, miejsce stacjonowania Polskiego kontyngentu Wojskowego w ramach Sił ONZ, wizytowała pięcioosobowa grupa rekonesansowa z Mongolii.

Zgodnie z zapowiedziami, pod koniec roku żołnierze z Azji mają przejąć odpowiedzialność za realizację zadań mandatowych w Sektorze Północ. W trakcie dwudniowego pobytu delegacji mongolskich Sił Zbrojnych w bazie Iribia omawiano m.in. sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem obecnego i przyszłego kontyngentu. Gro pytań, jakie padły podczas zorganizowanego w sali odpraw spotkania informacyjnego dotyczyło kwestii bezpieczeństwa oraz szeroko pojętego zabezpieczenia logistycznego. Oficerowie sztabu kontyngentu uczestniczący w spotkaniu na bieżąco udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane niejednokrotnie trudne pytania.
Po zakończeniu odprawy grupa rekonesansowa pod przewodnictwem generała brygady Purevbazara Puntsaga miała okazję osobiście zapoznać się z infrastrukturą miejsca przyszłego stacjonowania. Wzięła również udział w patrolu rozpoznawczym do jednego pobliskich z obozów uchodźców - Iridimi (Refugee Camp Iridimi). Podczas przeszło dwugodzinnej trasy oficerowie z Mongolii mieli okazję na własne oczy zobaczyć jedno z miejsc, o którego bezpieczeństwo zgodnie z mandatem ONZ niebawem będą musieli zadbać. Mieli także okazję przekonać się jak trudne warunki panują w Czadzie.
W drugim dniu wizyty członkowie delegacji uczestniczyli m.in. w spotkaniu z prefektem Departamentu Kobe oraz pracownikami organizacji humanitarnych.
– Mam nadzieję, że żołnierze mongolscy, którzy niebawem pojawią się w Czadzie będą realizować swoje zadania tak dobrze jak Polacy – powiedział Prefekt Departamenty Kobe na zakończenie wizyty. – Współpraca z dowództwem obecnego kontyngentu układa się bardzo dobrze. Zawsze, w razie potrzeby, możemy liczyć na pomoc.
Na zakończenie krótkiej roboczej wizyty przewodniczący delegacji armii mongolskiej podziękował za ciepłe przyjęcie. Zapewnił również, że jeśli wszystkie sprawy potoczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem, to pod koniec roku możemy spodziewać się przylotu pierwszej około 200 osobowej grupy.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności