19.08.2009   Lekarze bez granic
To już druga taka akcja z pomocą lekarską zorganizowana przez służbę medyczną Polskiego kontyngentu Wojskowego w Czadzie (MINURCAT) dla lokalnego szpitala.

Oprócz codziennej pomocy ambulatoryjnej udzielanej potrzebującym mieszkańcom okolic bazy, Grupa Zabezpieczenia Medycznego kontyngentu (GZM) pod kierownictwem podpułkownika Marka Skałbani systematycznie wspiera szpital w Iribie.
- Pomysł współpracy z lokalnymi służbami medycznymi nie jest nowy. Wielokrotnie stosowano go z dobrymi rezultatami również na innych polskich misjach wojskowych m.in. w Libanie, Kosowie, Iraku i Afganistanie – powiedział szef GZM w bazie Iribia. - Czadyjczycy to dumny naród. Ciężko dotrzeć do nich z pomocą. Po za tym niejednokrotnie ograniczają nas różnice religijne i kulturowe.
Białe niedziele, w ramach których lekarze w mundurach z biało-czerwoną flagą na ramieniu pomagają lokalnym społecznościom, na dobre wpisały się w misyjny obraz.
W trakcie pobytu polskiej misji wojskowej w Czadzie taka forma współpracy sprawdziła się już kilkakrotnie. Dostawy lekarstw do szpitala oraz doraźna pomoc medyczna niesiona w trakcie wykonywania zadań patrolowych jest bardzo dobrze przyjmowana.
Żołnierze kontyngentu w ramach Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Czadzie przekazali do tej pory pomoc medyczną o łącznej wartości około 10 tys. złotych.


mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności