21.08.2009   Inspekcja z ONZ
W dniu 19 sierpnia br. szef Oddziału Wsparcia Logistycznego Departamentu Wsparcia Polowego Misji ONZ Xavier Devaulx de Chambord przebywała z roboczą wizytą w Czadzie oraz w bazie Iriba.

Na lotnisku w pobliżu bazy gości z Nowego Jorku powitał osobiście dowódca kontyngentu w Czadzie płk Arkadiusz Widła, szef logistyki ppłk Dariusz Kurzydło oraz przedstawiciele cywilnej części misji Narodów Zjednoczonych MINURCAT.


Celem krótkiej, bo niespełna trzygodzinnej wizyty w miejscu stacjonowania polskiego kontyngentu było m.in. zapoznanie z infrastrukturą oraz możliwościami zakwaterowania kolejnej zmiany.  Dodatkowo przedstawiciele Dywizji Wsparcia Logistycznego zapoznali się z problemami logistycznymi, jakie zgłaszali przedstawiciele logistyki Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie.
- Niestety wielu problemów natury logistycznej nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami – powiedział zwracając się do przewodniczącego wizytującego zespołu kpt. Dariusz Grala, szef sekcji planowania logistyki. – Już dziś odczuwamy niedostatek wody technicznej, który po przybyciu pod koniec września kontyngentu z Mongolii będzie się jeszcze nasilał. Miejscowy kontraktor ze względu na suszę nie jest w stanie podołać z zaopatrzeniem.


Zażartą rozmowę logistyków zakończyło zapewnienie, że specjaliści z ONZ podejmują wszelkie działania, aby w możliwie najkrótszym czasie poprawić stan zaopatrzenia nie tylko w Sektorze Północ, ale i w pozostałych sektorach misji MINURCAT.
Po krótkim wprowadzeniu w sytuację logistyczną misji, jakie odbyło się w sali odpraw cywilnej części kontyngentu, przedstawiciele pionu logistycznego ONZ udali się na obchód bazy.
Podsumowując wizytę Xavier Devaulx de Chambord wyraziła przekonanie, że współpraca wszystkich elementów logistycznych będzie szła w coraz lepszym kierunku z korzyścią dla obecnego i przyszłego kontyngentu.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności