24.08.2009   W Czadzie rozpoczął się Ramadan
Ramadan w islamie to okres miesięcznego postu, w którym każdy muzułmanin stara się przybliżyć do Boga.

Jego zwieńczeniem jest święto Ramadan Bajram (Id al-Fitr - Święto Przerwania Postu), którego trzydniowe obchody rozpoczną się 20 września.

Pobyt polskich żołnierzy na kontynencie afrykańskim w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach ONZ MINURCAT to nie tylko realizacja szczytnych celów i zadań (ochrona konwojów z pomocą humanitarną, zapewnienie bezpieczeństwa personelowi ONZ i misji humanitarnych), ale także obowiązek przestrzegania zwyczajów i zasad panujących w regionie. To również konieczność przestrzegania świąt religijnych w kraju, gdzie przeszło 90 procent społeczeństwa to wyznawcy islamu, muzułmanie.
Aby odpowiednio przygotować żołnierzy grup bojowych realizujących zadania na zewnątrz bazy w czasie dziewiątego miesiąca kalendarza muzułmańskiego, pod koniec minionego tygodnia przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące. Była to kontynuacja zajęć z kulturoznawstwa rozpoczętych jeszcze w kieleckim Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w trakcie przygotowań do misji.
Celem spotkania zorganizowanego przez kpt. Zenona Walińskiego z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy było m.in. przypomnienie i utrwalenie zasad obowiązujących w trakcie miesiąca postu, a także zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania posiłków i napojów w miejscach publicznych.
- Musicie pamiętać, że nie zawsze to, co jest dozwolone w Europie i w Polsce jest tolerowane krajach muzułmańskich – powiedział na wstępie kapitan Waliński. – Dla wyznawców islamu ramadan to świętość. Pamiętajmy, że aby bezpiecznie realizować stojące przed nami zadania musimy zachować umiar w kontaktach i stosować się do panujących zwyczajów.
Jednym z prelegentów, a zarazem konsultantem w sprawach islamu był oficer łącznikowy z Jemenu stacjonujący w bazie Iriba w ramach cywilnej części misji MINURCAT, major Mohammed Gedar.
Major Gedar podkreślił, że według Koranu każdy dobry uczynek (hassanat ) dokonany w trakcie ramadanu, w Dniu Sądu Ostatecznego pomnażany będzie od 10 do 700 razy, dlatego w tym okresie możemy liczyć się z wieloma przejawami sympatii ze strony lokalnej społeczności, nawet od osób nie sprzyjających nam dotychczas.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności