02.09.2009   Rocznica II wojny światowej
Dla uczczenia 1 września, rocznicy wybuchu II wojny światowej, w całym kraju odbywają się liczne uroczystości. O wydarzeniach sprzed 70 lat pamiętają również żołnierze pełniący misję ONZ w Afryce.

Uroczystą Mszą Świętą żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie uczcili pamięci ofiar napaści hitlerowskiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. W nabożeństwie celebrowanym przez kapelana kontyngentu, księdza kpt. Tomasza Skupienia i goszczącego w bazie Iriba polskiego misjonarza księdza Stanisława Worwę, udział wzięła liczna grupa wiernych w mundurach.
– Módlmy się za żołnierzy, za bohaterów, którzy ponieśli największą ofiarę za niepodległość ojczyzny – powiedział rozpoczynając eucharystię kapelan. – Modły do Wszechmogącego Pana wznieśmy również za nasze dzieci rozpoczynające w tym dniu kolejny rok szkolny.
Wieczorne liturgię uświetnił występ amatorskiego zespołu muzycznego. Na zakończenie nabożeństwa w kaplicy duchowni zwrócili się do wiernych o uczczenie minutą ciszy pamięci polskich żołnierzy walczących o niepodległe państwo w latach 1939-45 oraz wszystkich poległych w misjach poza granicami kraju.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności