04.09.2009   Przedstawiciel ONZ w Iribie
W dniu 3 września br. Victor Da Silva Angelo (Portugalia), Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Czadzie (SRSG) przebywała z oficjalną wizytą Sektorze Północ.

Podczas kilkugodzinnej wizyty Victor Da Silva Angelo spotkała się m.in. z prefektem Iriby, sułtanem plemienia Zaghawa, kierownictwem policji DIS (z fr. Detachement Integre de Securite), przedstawicielami organizacji humanitarnych oraz dowództwem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie i cywilnym kierownictwem misji MINURCAT.
W trakcie spotkań poruszano wiele ważnych kwestii, w tym tematykę bezpieczeństwa w Sektorze Północ. W trakcie spotkania w siedzibie policji czadyjskiej, przedstawiciel DIS złożył obszerny meldunek z dotychczasowej działalności operacyjnej prowadzonej w obozach uchodźców znajdujących się w polskiej strefie odpowiedzialności.
Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji humanitarnych w siedzibie UNHCR, omówiono m.in. kwestie konieczności zintensyfikowania działań patrolowych w miesiącu wrześniu. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji humanitarnych już opracowaliśmy plan operacji – powiedział płk Arkadiusz Widła (1 br Siedlce) zwracając się do Victor Da Silva Angelo. – Jej celem będzie zapewnienie jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa w rejonie obozów uchodźców poprzez zintensyfikowanie patroli.
Potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa w obrębie obozów sudańskich uchodźców wynika z rozpoczynającego się niebawem spisu ludności. Organizacje humanitarne chcą sprawdzić liczbę uchodźców na terenie północnego Czadu.
Z lotniska w pobliżu bazy Polskiego Kontyngentu Wojskowego przedstawiciele ONZ udali się z wizytą do kolejnego sektora.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności