07.09.2009   Pracowity tydzień
Oficjalna wizyta w Sektorze Północ Specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ (SRSG), spotkanie z delegacją NATO oraz inspekcja sprzętu i ocena samowystarczalności kontyngentu w Czadzie (COE – Contingent Owned Equipment)...

to tylko kilka przedsięwzięć, jakie żołnierze kontyngentu realizowali od początku września.

Wszystko zaczęło się od wizyty przedstawicieli Połączonego Centrum Wywiadowczego NATO (IFC) z Molesworth w Wielkiej Brytanii. Gości z Europy na płycie lotniska w Iribie powitał osobiście zastępca dowódcy kontyngentu ppłk Andrzej Tarczoń (OSŻW Gliwice). Następnie pod eskortą grupy bojowej Alfa wszyscy udali się do bazy. Podczas briefingu w Sali odpraw goście zostali zapoznani m.in. ze strukturą i zadaniami polskiego kontyngentu w ramach sił ONZ MINURCAT oraz zagrożeniami m.in. ze strony grup rebelianckich, traktujących strefę przygraniczną z Sudanem jako zaplecze logistyczne. Duże zainteresowanie wzbudziły działania na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w rejonach obozów.
Obecni w trakcie spotkania oficerowie sztabu szczegółowo omówili wszystkie tematy oraz udzielili wyczerpujących odpowiedzi na stawiane pytania.
Na zakończenie krótkiej roboczej wizyty goście mieli okazję zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują polscy żołnierze w Czadzie.
Piątka na cenzurce
Kolejnym, niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem początku września była wizyta przedstawicieli inspekcji COE. Przedsięwzięcie, którego uczestnikami w ramach misji ONZ w Czadzie byliśmy po raz pierwszy, miało na celu m.in. sprawdzenie sprawności i ilości sprzętu oraz ocenę naszej samowystarczalności do prowadzenia działań mandatowych.
Za prawidłowe przygotowanie i przebieg tak ważnej kontroli odpowiedzialnym został ppłk Dariusz Kurzydło oraz logistyka z bazy Iriba.
- Inspekcję COE prowadzę od jedenastu lat, ale jeszcze nie spotkałem się z tak dobrym przygotowaniem sprzętu i ludzi do kontroli – stwierdził na zakończenie dwudniowej wizyty Muhammed Quamrul, przewodniczący zespołu kontrolnego. – Proszę przekazać wszystkim żołnierzom wyrazy mojego uznania.
Wysoka ocena osiągnięta w trakcie inspekcji COE jest potwierdzeniem wzorowej realizacji zadań mandatowych przez polskich żołnierzy. Jest ona również świadectwem dbałość żołnierzy o powierzone mienie i sprzęt.
Podczas dwudniowej inspekcji dokonano sprawdzenia m.in. poziomu zakwaterowania, zabezpieczenia ppoż., zabezpieczenia medycznego poziomu pierwszego, wyposażenia indywidualnego żołnierzy, a także możliwości prowadzenia obserwacji w dzień i w nocy. Szczegółowemu sprawdzeniu poddano również środki transportu i uzbrojenie kontyngentu.
Miłe zakończenie
W trakcie piątkowej zbiórki kontyngentu dowódca płk Arkadiusz Widła podziękował wszystkim za wzorową realizację przedsięwzięć z mijającego tygodnia. W dowód uznania za wysiłek włożony w przygotowanie inspekcji, dowódca wyróżnił pochwałami i urlopami najbardziej zaangażowanych żołnierzy.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności