11.09.2009   Epidemiolog na misji
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego z Gdyni przez miesiąc przebywał w Czadzie w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach ONZ MINURCAT.

W trakcie swojego pobytu płk dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski pełnił obowiązki dowódcy Grupy Zabezpieczenia Medycznego (GZM), a także prowadził badania stanu zdrowia żołnierzy w aspekcie możliwości zawleczenia chorób infekcyjnych i inwazyjnych do kraju. Jednym z celów pobytu epidemiologa w bazie Iriba było m.in. prowadzenie badań profilaktycznych żołnierzy pod kątem rozpowszechnienia chorób tropikalnych.
- Polscy żołnierze pełnią służbę w trudnym rejonie świata, gdzie występuje duże ryzyko zachorowań na choroby tropikalne - stwierdził podczas rozmowy pułkownik Korzeniewski. – Szczepienia prowadzone przed wylotem na misję oraz praca profilaktyczna na miejscu skutecznie minimalizuje to ryzyko, jednak nie zwalniają nas z konieczności doskonalenia sposobów zabezpieczenia żołnierzy. Ich zdrowie to podstawa.
Praca prowadzona przez dr Korzeniewskiego opierała się na zebraniu wywiadu epidemiologicznego i przeprowadzeniu badania przedmiotowego oraz badań diagnostycznych na miejscu w Czadzie. Na tym etapie lekarz otrzymał wsparcie pracowników laboratorium GZM, por. Agnieszki Wójtowicz (CRESZ Warszawa) i kpt. Agnieszki Chodań (WOMP Bydgoszcz). Następny etap, czyli szczegółowe badania utrwalonego materiału biologicznego przeprowadzone zostaną już w Gdyni, w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM. Wyjazd do Czadu był możliwy dzięki wsparciu służby zdrowia Dowództwa Operacyjnego SZRP w Warszawie.

***
płk dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski jest lekarzem, specjalistą w dziedzinie medycyny tropikalnej, epidemiologii oraz dermatologii i wenerologii. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni. Od wielu lat zajmuje się problematyką zagrożeń zdrowotnych występujących w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych. Rejon jego zainteresowania to kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. Poświecił im rozprawę doktorską i habilitacyjną.
Uczestnik kilku misji pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie, gdzie pracował jako medical i humanitarian officer. W 2004 roku w ramach misji Iraqi Freedom był lekarzem Polskiego Szpitala Polowego w Iraku. W 2005 roku jako lekarz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie pełnił obowiązki oficera medycznego misji stabilizacyjnej Enduring Freedom oraz specjalisty dermatologa w U.S. Army General Hospital.
Autor książek o Libanie, Syrii, Iraku, Afganistanie oraz artykułów do czasopism medycznych na temat sytuacji epidemiologicznej poszczególnych regionów świata, czynnikach ryzyka występowania chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych, profilaktyce zdrowotnej w różnych strefach klimatycznych.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności