14.09.2009   Święto Wojsk Lądowych w Czadzie
W dniu 12 września, w rocznicę zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku, przypada Święto Wojsk Lądowych.

Z tej okazji w piątek 11 września w bazie Iriba odbyła się uroczysta zbiórka Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu. Podczas oficjalnej uroczyści na placu apelowym odczytane zostały życzenia nadesłane z kraju do żołnierzy przez Dowódcę Wojsk Lądowych. Następnie głos zabrał płk Widła dziękując zgromadzonym za dotychczasową wzorową służbę, osobiste zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych oraz godne reprezentowanie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju.
Po przemówieniu odczytany został rozkaz dowódcy o wyróżnieniach, a także wręczone zostały listy gratulacyjne.
Zakończeniem krótkiej uroczystości w bzie Iriba w Czadzie była defilada pododdziałów.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności