16.09.2009   Połączona wizyta
Zapoznanie z sytuacją operacyjną na teatrze w świetle przyszłych działań oraz dyslokacją jednostek Sił ONZ w Czadzie było celem wizyty przedstawicieli Sił Zbrojnych Paragwaju i Nepalu w dowodzonym przez polaków Sektorze Północ.

Na lotnisku w Iribie gości odległego z Paragwaju i Nepalu oraz towarzyszących im oficerów z dowództwa w Abeche powitał płk Arkadiusz Widła, dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie oraz zastępca dowódcy PKW ppłk Andrzej Tarczoń.
Pierwszym elementem niecodziennego spotkania była odprawa informacyjna. Oficerowie sztabu kontyngentu, kpt. Wojciech Zaborowski i kpt. Zenon Waliński, szczegółowo omówili aktualną sytuację w Sektorze Północnym. Jednymi z głównych zagadnień poruszanymi w trakcie briefingu były współpraca z organizacjami humanitarnymi i lokalnymi władzami w rejonie miejscowości Bahai i sąsiadującego obozu Our Cassoni oraz kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Po kilkunastominutowym wprowadzeniu i udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi na pytania, goście z Nepalu udali się na rekonesans do Bahai. Paragwajczycy wraz z przedstawicielami dowództwa misji MINURCAT udali się na kolejne spotkanie w sąsiadującym sektorze.
Już niebawem żołnierze z Paragwaju przejmą od kończących misję pododdziałów francuskich odpowiedzialność m.in. za utrzymanie lotnisk w trzech sektorach. Zgodnie z deklaracjami batalion z Nepalu przystąpi natomiast do budowy nowej bazy Sił ONZ w rejonie Bahai i obozu Our Cassoni (Północny Czad).

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności