28.09.2009   Medal Parada w Czadzie
W dniu 25 września 2009 r. już po raz drugi w bazie Iriba wręczone zostały medale za służbę w misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych MINURCAT w Czadzie.

Tym razem otrzymali je żołnierze i pracownicy cywilni przybyli do Afryki razem z ostatnią rotacją.
Uroczysta ceremonia rozpoczęła się na placu apelowym punktualnie o godzinie 10.30. Meldunek o gotowości do Medal Parady zastępcy dowódcy Sił w Czadzie, gen. bryg. Geraldowi Aherne (Irlandia), złożył dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk Arkadiusz Widła. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów i powitaniu licznie przybyłych gości, wśród których był m.in. sułtan Haggar Abderahman oraz przedstawiciele organizacji humanitarnych z Iriby, prowadzący uroczystość ppłk Andrzej Tarczoń podał komendę do podniesienia flagi na maszt.
W swoim przemówieniu generał Aherne podziękował polskim żołnierzom służącym w strukturze MINURCAT, za trud włożony w dotychczasowe wypełnianie zadań mandatowych, a także wyraził ubolewanie, że jest to ostatnia zmiana kontyngentu. Po zakończeniu wystąpienia odczytano rozkaz specjalny, a następnie oficerowie przybyli z dowództwa w Abeche dokonali uroczystej dekoracji. Na piersiach przeszło stu dumnych żołnierzy i pracowników zawisły błyszczące medale „W Służbie Pokoju”.
Po zakończeniu ceremonii pododdziały w rytmie wojskowego marsza przedefilowały przed gośćmi i dowództwem kontyngentu.
Medale w Gueredzie
I tym razem, podobnie jak 15 sierpnia podczas pierwszej Medal Parady, dowódca PKW udał się do bazy w okolicach Gueredy. W skromniejszych warunkach polskiej bazy tymczasowej dokonał dekoracji żołnierzy por. Kamila Sołodowczuka z grupy bojowej Alfa.
- Proszę przyjąć ten medal i z dumą nosić go na piersi – powiedział zwracając się do st. szer. Łukasza Sidoruka z 15 Pułku Przeciwlotniczego Dowódca polskiego kontyngentu. – Zasłużył Pan na to wyróżnienie wzorowo wykonując na czadyjskiej ziemi powierzone obowiązki. Życzę Panu rychłego powrotu do kraju i do najbliższych.
Dekoracja starszego szeregowego miała miejsce w niecodziennych warunkach, bo na posterunku, w trakcie służby wartowniczej.
Msza Święta za żołnierzy
Zwieńczeniem obchodów w bazie Iriba była uroczysta Msza Święta celebrowana w kaplicy przez księdza kapitana Tomasza Skupienia, kapelana polskiego kontyngentu w Czadzie.

Zobacz film z Medal Parady

mjr Sławomir Ratyński
zdjęcia: mjr Sławomir Ratyński, st. chor. sztab. Robert Suchy (DO SZ)
film: st. chor. Marek Kramarczyk (DO ZS)
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności