05.10.2009   Zastępca dowódcy Sił w Iribie
W dniu 2 października br. z roboczą wizytą w strefie odpowiedzialności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie przebywał zastępca dowódcy Sił ONZ MINURCAT gen. bryg. Gerald Aherne (Irlandia).

Celem kilkugodzinnej wizyty generała Aherne, a także szefa komórki CIMIC i Marie Sophie Reck, reprezentantki Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w Czadzie (OCHA), był szereg spotkań roboczych m.in. z dowództwem PKW.
Na płycie lotniska gości z kwatery głównej w Abeche powitał dowódca kontyngentu płk Arkadiusz Widła i zastępca dowódcy ppłk Andrzej Tarczoń.
Pierwszym elementem wizyty było spotkanie w bazie Iriba. W trakcie rozmowy poruszono problematykę aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Sektorze Północnym. Szereg pytań dotyczył również działań podejmowanych przez Polaków w związku ze zbliżającym się terminem rotacji kontyngentu.
Po krótkim spotkaniu goście w towarzystwie ppłk Tarczonia udali się do siedziby UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców) w Iribie. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania z przedstawicielami organizacji humanitarnych działającymi w prefekturze Wadi Fira poruszono tematy dotyczące bezpiecznej realizacji działań pomocowych. Gro pytań padających z ust przedstawicieli organizacji pomocowych dotyczyło przyszłej działalności kontyngentu z Mongolii.
Po zakończeniu briefingu delegacja, konwojowana przez jedną z grup bojowych powróciła na lotnisko skąd śmigłowcem rosyjskiej grupy lotniczej odleciała do Abeche.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności