09.10.2009   Pomoc dla Aka i Fare
Największy problem szkół w okolicy Gueredy to brak podstawowych środków do nauki. Książki i zeszyty to rarytas, na który nie każdy rodzic może sobie pozwolić.

Idea wsparcia systemu edukacyjnego zrodziła się po przeprowadzeniu na przełomie sierpnia i września przez zespół CIMIC oceny stanu edukacyjnego w rejonie Gueredy. Jej celem oprócz pomocy lokalnej społeczności była również poprawa wizerunku żołnierzy w rejonie tymczasowego stacjonowania. Z ocen stanu bezpieczeństwa wynikało, że miejscowa ludność nie jest przychylnie nastawiona do żołnierzy w niebieskich beretach. Takie działanie mogło nam tylko pomóc.
- Brak świadomości zdobycia podstawowego wykształcenia, jaki drzemie w mieszkańcach prowincji powoduje, że dzieci zamiast uczyć się i zdobywać wiedzę, pracują w gospodarstwach rolnych i na pastwiskach – mówi kpt. Artur Chruściel z zespołu CIMIC. - Szczególnie tyczy się to dziewcząt, których na rozpoczęciu roku szkolnego praktycznie nie było widać.
W akcji przeprowadzonej w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 2 października br., oprócz polskich żołnierzy przekazujących dary nadesłane przez CARITAS Ordynariatu Polowego, udział wzięli również przedstawiciele organizacji Jesuit Refugee Service (JRS - Jezuicka Służba Uchodźcom) i Secours Catholique Development (SECADEW). Zadaniem pierwszej jest przywracanie małych chłopców zwerbowanych do wojska szkole, natomiast drugiej wsparcie szkolnictwa w obozach uchodźców i wokół większych miejscowości.
- Pomoc przekazana dzisiaj staje się symbolem nowego roku szkolnego – powiedział do zebranych uczniów i rodziców Abdaraman Abdelkerim, Prefekt Departamentu Dar Tama. - Powinna stać się także punktem zwrotnym w uświadomieniu wszystkich o potrzebie kształcenia, a przez to podniesienia poziomu życia w Czadzie.
Eskortę i ochronę w trakcie przemieszczania się pomiędzy miejscowościami zapewnili żołnierze z Grupy Bojowej DELTA.
Miłym akcentem kończącym całodzienną akcję w szkołach podstawowych było zobowiązanie podjęte przez dyrektorów szkół. Dziękując za przybycie i pomoc powiedzieli, że w najbliższym czasie we wszystkich szkołach regionu przeprowadzone zostaną lekcje o historii i geografii Polski.

mjr Sławomir Ratyński
zdjęcia: st. chor. sztab. Robert Suchy (DO SZ)
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności