12.10.2009   Transportowcy w Czadzie
W dniu 9 października br. do bazy w Iribie, miejsca stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego przybyli pierwsi przedstawiciele Grupy Przeładunkowej.

Zadaniem przybyłego w piątek zespołu jest m.in. organizacja i monitorowanie wycofywania żołnierzy, sprzętu oraz środków materiałowych kontyngentu z Czadu. Dowódcą grupy jest płk Dariusz Janasz z Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk.
- System przewiezienia żołnierzy i sprzętu z Czadu do kraju został szczegółowo zaplanowany już na początku roku – powiedział płk Dariusz Janasz. – To bardzo złożony proces i nie można iść na żywioł. Wszystko musi pracować jak w szwajcarskim zegarku.
Zadania Grupy Przeładunkowej określone zostały bardzo precyzyjnie w trakcie jednej z roboczych konferencji, która miała miejsce w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
W najbliższych dniach członkowie grupy przeprowadzą rekonesans szlaków transportowych oraz punktów przeładunkowych. Istotnym elementem jest również sprawdzenie lotnisk tranzytowych i miejsc załadunku dla potrzeb wycofywanego kontyngentu.

por. Andrzej Pindor
zdjęcia: Aleksander Rawski, mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności