19.10.2009   Przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa w Iribie
W dniu 15 października br. z w dowodzonym przez polskich żołnierzy Sektorze Północnym przebywali z roboczą wizytą przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podczas kilkugodzinnej wizyty goście z Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Rosji spotkali się m.in. ze starszyzną w obozie uchodźców z Darfuru w Iridimi, prefektem miejscowości Iriba, sułtanem plemienia Zaghawa oraz przedstawicielami organizacji humanitarnych.
W trakcie prowadzonych rozmów poruszano wiele ważnych kwestii, w tym tematykę bezpieczeństwa w rejonie północnego Czadu. Podczas spotkania w obozie Iridimi uchodźcy z Sudanu wyrazili swoje niezadowolenie z niewielkiego zaangażowania społeczności międzynarodowej w sprawę konfliktu w Darfurze. Podkreślali również, że mimo przychylności lokalnych władz, czują się w Czadzie obco i chcieliby jak najszybciej wrócić do rodzinnych domów.
Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w siedzibie Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Iribie. Podczas rozmów, w których oprócz członków organizacji humanitarnych uczestniczyli również przedstawiciele policji DIS i dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego poruszono m.in. kwestie konieczności zintensyfikowania działań na rzecz poprawy bytu uchodźców.
Po kilkugodzinnym pobycie, z lotniska w pobliżu bazy Polskiego Kontyngentu Wojskowego przedstawiciele ONZ udali się z wizytą do kolejnego sektora.

mjr Sławomir Ratyński
zdjęcia: st. chor. sztab. Robert Suchy (DO SZ)
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności