02.11.2009   Przekazanie Gueredy
Wielkimi krokami zbliża się termin wycofania polskich żołnierzy z Afryki i tym samym zakończenia przeszło półtorarocznego udziału w misji Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

Oficjalne przekazanie tymczasowej bazy w Gueredzie w podporządkowanie dowodzonego przez kontyngent z Ghany Sektora Centrum było jednym z kluczowych elementów wygaszania polskiej misji. W uroczystym przekazaniu w dniu 31 października br. oprócz licznie zgromadzeni przedstawiciele czadyjskich władz państwowych i plemiennych udział wzięli również Victorem Angelo, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie oraz generałem Elbadi Kandji, dowódca Sił MINURCAT.
- Żałujemy, że Polscy żołnierze opuszczają to miejsce – powiedział w trakcie spotkania w swojej siedzibie Subprefekt Gueredy. – Dziękuję Wam za dobrą współpracę z miejscową ludnością i z całego serce życzę spokojnego zakończenia misji oraz szybkiego i bezpiecznego powrotu do rodzinnych domów.
Podczas spotkania Subprefekt Departamentu Dar Tama (Guereda) złożył na ręce generała Kandjego, dowódcy wojskowej części misji MINURCAT, podziękowania za dotychczasową działalność polskich żołnierzy. Wyraził również nadzieję, że współpraca z kolejnym kontyngentem Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie układała się co najmniej tak samo dobrze jak dotychczas.
Jednym z elementów pożegnania z Gueredą było m.in. przekazanie przez dowódcę polskiego Kontyngentu Wojskowego dwóch pomp ufundowanych przez cywilną część misji MINURCAT, a przetransportowanych i zamontowanych w pobliżu miejscowości przez polskich żołnierzy z kompanii dowodzenia i zabezpieczenia.
- My europejczycy nie odczuwamy na co dzień braku wody i nie mamy dla niej takiego szacunku jak miejscowa ludność – powiedział w trakcie uroczystego pułkownik Arkadiusz Widła, dowódca kontyngentu. – To właśnie ten szacunek był dla nas inspiracją do działania. Cieszę się, że na zakończenie naszego pobytu w gościnnej Gueredzie możemy pozostawić po sobie pamiątkę. Niech te dwie pompy przez długie lata przypominają o naszym pobycie – dodał na zakończenie.
Po otwarciu i przekazaniu studni wszyscy zebrani w eskorcie kończącej działalność grupy bojowej Delta udali się do położonej na górującym nad miejscowością wzniesieniu bazy, gdzie miała miejsce główna część uroczystości.
- Społeczność międzynarodowa jest bardzo zadowolona z dotychczasowej działalności pańskich podwładnych – powiedział na zakończenie Victorem Angelo. - Dziękuje bardzo za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i godne reprezentowanie Narodów Zjednoczonych, a przede wszystkim misji MINURCAT.
Po prezentacji pododdziałów i krótkich przemówieniach opuszczono polską flagę. Jej miejsce na maszcie zastąpiła trójkolorowa flaga Ghany. Tym samym oficjalnie zakończyliśmy działalność w Guredzie.

mjr Sławomir Ratyński
zdjęcia: st. chor. sztab. Robert Suchy (DO SZ)
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 23 stycznia 2019r.
Aktualności