06.11.2009   Spotkanie z gubernatorem
W dniu 3 listopada br. płk Arkadiusz Widła, dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie spotkał się z nowym gubernatorem regionu Wadi Fira (wschodni Czad).

Robocze spotkanie poświęcone było wzajemnym relacjom pomiędzy wojskową częścią misji MINURCAT, a przedstawicielami władz lokalnych i ludnością jednego z osiemnastu czadyjskich regionów – Wadi Fira.
W trakcie blisko dwugodzinnych rozmów poruszono wiele ważnych tematów w tym m.in. stan bezpieczeństwa w rejonie, ze szczególnym naciskiem na obszar stacjonowania polskiego kontyngentu (Departamenty Biltine, Dar Tama i Kobé). Mówiono również o potrzebach ludności czadyjskiej, która w przeciwieństwie do uchodźców z Darfuru nie otrzymuje międzynarodowego wsparcia.
- Takie spotkania i rozmowy to ważna część dobrosąsiedzkich stosunków – powiedział na wstępie Gubernator Wadi Fira. – Z informacji otrzymywanych od podległych mi prefektów wiem, że relacje pomiędzy polskimi żołnierzami, a lokalną społecznością są bardzo dobre. Cieszy mnie to.
Na zakończenie Gubernator podziękował za dotychczasowe wysiłki żołnierzy w umacnianie pozytywnych więzi. Zwrócił się również z prośbą o pomoc w usprawnieniu pomp w okolicach Biltine.
Po zakończeniu rozmów dowódca oraz towarzyszący mu żołnierze odlecieli śmigłowcem rosyjskiej grupy lotniczej do miejsca stacjonowania kontyngentu.

mjr Sławomir Ratyński
PKW MINURCAT
opras.pkwczad@wp.mil.pl

Środa, 19 grudnia 2018r.
Aktualności