PKW CZAD
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z 13.03.2009r., Polskie Kontyngent Wojskowy w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (MINURCAT) liczył będzie do 330 żołnierzy i pracowników wojska. PKW użyty zostanie w terminie15.03.2009 r. – 30.11.2009 r.
Misja MINURCAT jest bezpośrednią kontynuacją dwóch zmian misji EUFOR/CZAD. PKW funkcjonować będzie w dotychczasowym rejonie odpowiedzialności z główną bazą North Star w FOB IRIBA (FOB - Forward Operational Base). Zgodnie z rozkazem operacyjnym oraz zadaniami otrzymanymi z Dowództwa Sił MINURCAT, kontyngent utrzymuje również tymczasową bazę GUEREDA (TFOB).
W bazie North Star, w miarę jej rozbudowy, rozmieszczany jest stopniowo personel misji ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie – MINURCAT. Docelowo liczba pracowników Narodów Zjednoczonych ma liczyć około 50 osób. Żołnierze naszego kontyngentu udzielają pracownikom ONZ pomocy w zakresie transportu i zapewniają im ochronę w czasie przemieszczania.
W skład I zmiany PKW MINURCAT wchodzą dwie kompanie manewrowe z 1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego (Wojska Lądowe) oraz Oddziału Specjalnego ŻW z Gliwic. Elementy zabezpieczenia stworzone są na bazie żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina oraz 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
W misji wykorzystywane są m.in. pojazdy opancerzone typu KTO ROSOMAK, LAND ROVER oraz inne pojazdy dużej, średniej i małej ładowności, moździerze, działka przeciwlotnicze Zu23-2, sprzęt inżynieryjny i logistyczny.
Przewidywane koszty utrzymania i funkcjonowania PKW Czad w 2009 roku wyniosą 61,5 mln zł.

 

Czwartek, 20 września 2018r.
Polski Kontyngent Wojskowy Czad