JEDNOSTKI

1 SIEDLECKI BATALION ROZPOZNAWCZY1 Batalion Rozpoznawczy stacjonuje w Siedlcach (woj. mazowieckie). Wchodzi w skład 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej z Legionowa. Historia Garnizonu Siedlce sięga końca XIX w. Po odzyskaniu niepodległości w mieście rozpoczął stacjonowanie 22 pułk piechoty, który stał się zalążkiem sformowanej rok później 9 Dywizji Piechoty. Po II wojnie światowej w garnizonie stacjonował 45 pułk piechoty, na początku lat pięćdziesiątych utworzono dywizjon artylerii przeciwlotniczej, a w latach sześćdziesiątych warszawski pułk obrony terytorialnej. W ramach restrukturyzacji Wojska Polskiego w latach 1988-1989 rozwiązano stacjonujące tu jednostki tworząc niewielki ośrodek materiałowo-techniczny.
W 1995 r. w Siedlcach sformowano dwie dużych jednostki wojskowe: 9 Brygadę Zmechanizowaną i 1 batalion rozpoznawczy. W chwili obecnej 1 br jest największą jednostką wojskową w Siedlcach.
Zgodnie z decyzją Dowódcy 1WDZ na przełomie 2008-2009 r. batalion przystąpił do przygotowania i szkolenia komponentów III zmiany PKW Czad, a po transformacji I zmiany PKW MINURCAT. Od 17 maja 2009 r. dowódca batalionu ppłk Arkadiusz Widła przejął dowodzenie polską misją w Republice Czadu.

ODDZIAŁ SPECJALNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w Gliwicach
Historia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach rozpoczęła się na początku 2005 r., kiedy to w  miejsce rozformowanego 19 Batalionu Obrony Terytorialnej powstała elitarna jednostka, będąca jednym z trzech specoddziałów  Żandarmerii Wojskowej.  17 września 2005 r.,  w obecności władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych,  miała miejsce uroczystość nadania jej sztandaru, a kilka miesięcy później  Oddział Specjalny ŻW w Gliwicach został wyróżniony Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań OSŻW należy zapewnianie wsparcia policyjnego jednostkom Sił Zbrojnych RP, biorącym udział w połączonych operacjach, misjach stabilizacyjnych, pokojowych, prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych, a także w operacjach ratowniczych i humanitarnych. Specyfiką jednostki jest też zapobieganie aktom terroru i likwidowania ich skutków. Żołnierze z OSŻW w Gliwicach brali udział w misjach w Iraku i w Afganistanie. W 2006 roku uczestniczyli w misji w Demokratycznej Republice Konga. Obecnie żandarmi z Gliwic służą w Libanie, Syrii Bośni i Hercegowinie oraz - ostatnio  - w Czadzie.

10 OPOLSKA BRYGADA LOGISTYCZNA
Formowanie Brygady rozpoczęto na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 22 lutego 1999 r., z zamiarem przystosowania jej do potrzeb współpracy ze strukturami NATO. Jej pierwszym zadaniem bojowym, a zarazem testem dla nowo powstałej jednostki wojskowej, było sformowanie Narodowego Elementu Zabezpieczenia Logistycznego (National Support Element), który 30 czerwca 1999 r. wyjechał do Macedonii, aby zapewnić wsparcie logistyczne 18 batalionowi desantowo-szturmowemu z Bielska Białej, operującemu w ramach misji pokojowej NATO.  4 października 2002 r., na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, brygada przyjęła wyróżniającą nazwę „Opolska" oraz otrzymała imię płk. Piotra Wysockiego. Zadaniem brygady jest zapewnienie wsparcia logistycznego  jednostkom Wojska Polskiego, wykonującym zadania w kraju i poza jego granicami, w tym również Polskim Kontyngentom Wojskowym  w Iraku, Afganistanie, Kongo i krajach byłej Jugosławii, a ostatnio także przygotowującym się do misji w Czadzie.

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
5 pułk inżynieryjny jest jednostką o długich tradycjach.  Sformowany został 9 czerwca 1921 r. w Krakowie. Obecnie jest samodzielnym związkiem taktycznym wojsk inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych. Jest przygotowana do pełnienia dwóch funkcji: obronnej i humanitarnej.
Jednostka wielokrotnie przechodziła zmiany organizacyjne m.in. funkcjonowała jako 5 Mazurska Brygada Saperów oraz 5 Brygada Saperów, by ostatecznie od 1 stycznia 2001 roku powrócić do historycznej nazwy, tym razem jako część wielonarodowej 29 Brygady Inżynieryjnej Wielkiej Brytanii, jednostki będącej integralną częścią Sił Reagowania NATO. Przez cały okres funkcjonowania związana jest z działalnością na rzecz społeczeństwa. Wielokrotnie brała udział w akcjach przeciwpowodziowych w 1962 i 1997 roku. Saperzy uczestniczyli w rozminowaniu, odgruzowywaniu i rozbudowie Szczecina.
Od kwietnia 2009 r. żołnierze 5 pułku inżynieryjnego zapewniają wsparcie inżynieryjne V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu oraz I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego MINURCAT w Czadzie.

Niedziela, 18 listopada 2018r.
Jednostki